Acasa

            Activitatea Poliţiei Locale Vaslui se desfăşoară conform Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Vaslui aprobat prin H.C.L. nr. 31/27.04.2017. În prezent, organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Vaslui sunt aprobate prin H.C.L. nr. 33/11.04.2013.

Poliţia Locală Vaslui a fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 11/16.02.2011 ca instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Vaslui, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

• ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

• circulaţia pe drumurile publice;

• disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

• protecţia mediului;

• activitatea comercială;

• evidenţa persoanelor;

• alte domenii stabilite prin lege.

Vizualizări (0)